هیات امنا

Image
1- محمد رضا دستمالچی

سطح ۳ حوزوی

روحانی

Image
2- کامران پاشایی فخری

دانشیار

موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، موسس بیش از 20 موسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی (P.H.D) از دانشگاه تبریز

Image
3- پروانه عادل زاده

دانشیار

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان شمال غرب کشور، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی واحد تبریز

دکتری تخصصی زبان فارسی (P.H.D) از واحد علوم تحقیقات تهران

Image
4- رسول خدابخش

استاد

رئیس دانشگاهای ارومیه و زنجان، رئیس مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری تخصصی فیزیک هسته ای (P.H.D) از کشور انگلستان

Image
5- بهروز صالح پور

استاد

رئیس منطقه 2 دانشگاه پیام نور، دبیر مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری تخصصی فیزیک هسته ای (P.H.D) از کشور انگلستان

Image
6- میکائیل جمال پور

استادیار

سرپرست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

دکتری تخصصی فلسفه دانشگاه علوم و تحقیقات

Image
7- رضا محمدی

دانشیار

نماینده وزیر علوم در هیات امنا

دکتری تخصصی نانو شیمی

Image
8- نیما جعفری نویمی پور

دانشیار

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

دکتری تخصصی معماری کامپیوتر

Image
9- یعقوب بدری آذرین

استاد

.

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی